Bli en vinner på børsen med SignalListen.com!

Om SignalListen:

Med vår Market Timing modell, og SignalListen, vil vi her gi ukentlige konkrete kjøps- og salgssignaler på de rundt 250 mest omsatte aksjene i de 4 skandinaviske landene: Norge, Sverige, Danmark, og Finland, samt på børsindeksene i disse 4 landene. Vår Market Timing modell, og SignalListen, er basert på en avansert egenutviklet analysemodell, som bygger på tekniske og kvantitative analyser.

Analysemodellen er utviklet av Bjørn Inge Pettersen på bakgrunn av mer enn 25 års erfaring med tekniske og kvantitative analyser.

Formålet med vår analysemodell for Market Timing, og som ligger til grunn for SignalListen, er å fange opp de mer langsiktige trendene i aksjemarkedene og i enkeltaksjer, og hvor man ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene over tid kan ha mulighet for å oppnå en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Eksempel på signaler fra analysemodellen bak SignalListen på Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i perioden 1996-2015:

Kilde Chart for simulering av signaler fra SignalListen, her på Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX): vikingen.se

For å illustrere at dette er en langsiktig modell, og ikke en kortsiktig tradingmodell, så ville man siden 1. Januar 1996 bare hatt totalt 29 signaler (kjøp og salgssignaler til sammen) på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) de seneste 19 år. Dette tilsvarer i snitt kun 1,5 signaler (kjøp og salgssignaler til sammen) per år de seneste 19 år på OSEBX.

Videre så baserer også vår Market Timing modell, SignalListen, seg på ukesdata, og ikke dagsdata, for indekser og enkeltaksjer. Dette er også med å gjøre modellen til en mer langsiktig analysemodell, og hvor formålet altså er at man skal få med seg mye av de større oppgangsperiodene i enkeltaksjer eller aksjefond, og ikke minst å kunne ha mulighet for å unngå mye av de større nedturene som typisk inntreffer med noen års mellomrom i aksjemarkedene.

Det er nettopp ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene at man med SignalListen har mulighet for å kunne få en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi hvor man er investert i aksjemarkedet hele tiden.

En annen viktig fordel med SignalListen er at den er 100% objektiv, og søker å identifisere den langsiktige underliggende trenden til de aksjer og indekser den brukes til å analysere, og er helt uten noen form for subjektive holdninger eller vurderinger.

Det er en kjent sak at vi mennesker og investorer er ofte vår egen verste fiende når det kommer til aksjeinvesteringer på grunn av de mange psykologiske fallgruver man stilles ovenfor stadig vekk, f.eks. den klassiske at det er veldig vanskelig å selge en aksje som har falt etter man investerte i den, og det å ta et tap. Man blir fort sittende, og sittende, mens en aksje bare faller og faller videre nedover. Men like viktig som å kunne ta et tap tidlig når trenden vender negativ er å kunne sitte på en aksje eller aksjefond så lenge den underliggende trenden er stigende, og ikke selge så snart man har en liten gevinst, for så å gjerne se aksjen bare stige betydelig videre i etterkant.

Med SignalListen mener vi å gi investorer et meget nyttig verktøy til Market Timing, og til å identifisere om den underliggende langsiktige trenden for enkeltaksjer og indekser er i en positiv eller negativ trend, og om man således bør være investert i aksjer eller aksjefond, eller om man kanskje bør selge seg ut i en periode.

SignalListen er like nyttig for dem som handler i enkeltaksjer som for dem som handler mest i aksjefond. De som handler i enkeltaksjer kan følge kjøps- og salgssignalene fra SignalListen som presenteres for våre medlemmer hver uke på mandager kl 10:00. De som handler mest i aksjefond kan følge de ukentlige signalene som presenteres hver mandag kl 10:00 på hovedindeksene i Norden, OSEBX (Norge), OMXS30 (Sverige), OMXC20 (Danmark), OMXH25 (Finland), og OMXN40 (Norden).

Nedenfor her vil vi vise eksempler på kjøps og salgssignaler på mange indekser og enkeltaksjer basert på signaler fra SignalListen, og simulerte avkastningstall m.m. om man hadde kjøpt og solgt i henhold til signaler fra SignalListen. Vi understreker som gjelder for alle fond etc at historiske avkastningstall er ingen garanti for fremtidig avkastning, og resultatene vi her presenterer er altså simulerte avkastningstall hvis hadde kjøpt og solgt i henhold til signaler fra den analysemodell som ligger til grunn for SignalListen. Når det gjelder simulert avkastning indekser ved bruk av signaler fra SignalListen så er det regnet med at man hadde kjøpt og solgt aksjefond som har investeringsmandat der de søker å følge disse respektive børsindekser vi her viser signaler fra SignalListen på.

Det er tatt hensyn til 0,05% kurtasje ved kjøp og salg av enkeltaksjer, og som er den kurtasje man får hos de fleste nettmeglere i dag ved handel i enkeltaksjer over et visst beløp.

Eksemplene nedenfor går over en lang periode på hele 19 år for mange av indeksene og enkeltaksjene vi her viser signaler fra modell på, og simulerte avkastningstall ved kjøp og salg av enkeltaksjer og fond basert på signaler fra SignalListen. Vi har lagt til grunn at man går i rentefond med lav risiko når har salgssignal fra SignalListen på enkeltaksjer og indekser. Det er lagt til grunn en avkastning på 2,5% p.a. ved investering i slike rentefond i de perioder man er ute av aksjer og aksjefond i henhold til salgssignal fra SignalListen. Dette er et forsiktig anslag, og selv i dagens marked med svært lave renter så har avkastning per år siste 3 år for veldig mange rentefond ligget på over 3 prosent per år.

Her følger flere eksempler på signaler med SignalListen de seneste 19 år, siden 1. januar 1996 (for noen av objektene er det kortere tilgjengelig historikk), og med simulerte historiske avkastningstall hvis hadde kjøpt og solgt i henhold til signaler fra SignalListen slik som nevnt ovenfor her.

Signaler fra SignalListen, og simulerte resultater ved kjøp og salg etter signaler fra SignalListen på ulike indekser og aksjer siden 1. januar 1996 og frem til 27. Februar 2015 (altså en periode på over 19 år):

Diverse indekser:

– OSEBX i Norge

– OMXS30 i Sverige

– OMXC20 i Danmark

– OMXH25 i Finland

– OMXN40 i Norden

Diverse aksjer i Norge og Norden:

– Atea (NO)

– Petroleum Geo Services (NO)

– Storebrand (NO)

– Schibsted (NO)

– Norske Skogindustrier (NO)

– Ericsson B (SE)

– Skanska B (SE)

– Volvo B (SE)

– Carlsberg B (DK)

– Nokia (FI)

Viktig! Husk også å ha lest vår Disclaimer her…