Bli en vinner på børsen med SignalListen.com!

Om SignalListen:

Med vår Market Timing modell, og SignalListen, vil vi her gi ukentlige konkrete kjøps- og salgssignaler på de rundt 265 mest omsatte aksjene i de fem skandinaviske landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Island samt på børsindeksene i disse fem landene. Vår Market Timing modell, og SignalListen, er basert på en avansert egenutviklet analysemodell, som bygger på tekniske og kvantitative analyser.

Nyhet i fra 2018 – Nå også for de amerikanske børsene med StockTrendSignals.com!

Nå har vi også i 2018 lansert tilsvarende tjeneste mot USA-børsene NYSE og NASDAQ med StockTrendSignals.com, og hvor vi tilsvarende hver uke analyserer de viktige amerikanske børsindeksene samt alle Dow30 aksjene, alle S&P-100 aksjene og alle Nasdaq-100 aksjene, hver uke og med konkrete kjøps- og salgssignaler på dem alle.

Tilsvarende altså og slik vi leverer med SignalListen.com hver uke for de nordiske børsindekser, og de 265 mest omsatte aksjene ved de nordiske børsene.

Analysemodellen er utviklet av Bjørn Inge Pettersen på bakgrunn av mer enn 25 års erfaring med tekniske og kvantitative analyser.

Formålet med vår analysemodell for Market Timing, og som ligger til grunn for SignalListen, er å fange opp de mer langsiktige trendene i aksjemarkedene og i enkeltaksjer, og hvor man ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene over tid kan ha mulighet for å oppnå en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Eksempel på signaler fra SignalListen på Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i perioden 2005 – 2018:

OSEBX-SignalListen-030318For å illustrere at dette er en langsiktig modell, og ikke en kortsiktig tradingmodell, så ville man siden 1. Januar 1996 bare hatt totalt 29 signaler (kjøp og salgssignaler til sammen) på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) de seneste 19 år. Dette tilsvarer i snitt kun 1,5 signaler (kjøp og salgssignaler til sammen) per år de seneste 19 år på OSEBX.

Videre så baserer også vår Market Timing modell, SignalListen, seg på ukesdata, og ikke dagsdata, for indekser og enkeltaksjer. Dette er også med å gjøre modellen til en mer langsiktig analysemodell, og hvor formålet altså er at man skal få med seg mye av de større oppgangsperiodene i enkeltaksjer eller aksjefond, og ikke minst å kunne ha mulighet for å unngå mye av de større nedturene som typisk inntreffer med noen års mellomrom i aksjemarkedene.

Det er nettopp ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene at man med SignalListen har mulighet for å kunne få en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi hvor man er investert i aksjemarkedet hele tiden.

En annen viktig fordel med SignalListen er at den er 100% objektiv, og søker å identifisere den langsiktige underliggende trenden til de aksjer og indekser den brukes til å analysere, og er helt uten noen form for subjektive holdninger eller vurderinger.

Det er en kjent sak at vi mennesker og investorer er ofte vår egen verste fiende når det kommer til aksjeinvesteringer på grunn av de mange psykologiske fallgruver man stilles ovenfor stadig vekk, f.eks. den klassiske at det er veldig vanskelig å selge en aksje som har falt etter man investerte i den, og det å ta et tap. Man blir fort sittende, og sittende, mens en aksje bare faller og faller videre nedover. Men like viktig som å kunne ta et tap tidlig når trenden vender negativ er å kunne sitte på en aksje eller aksjefond så lenge den underliggende trenden er stigende, og ikke selge så snart man har en liten gevinst, for så å gjerne se aksjen bare stige betydelig videre i etterkant.

Med SignalListen mener vi å gi investorer et meget nyttig verktøy til Market Timing, og til å identifisere om den underliggende langsiktige trenden for enkeltaksjer og indekser er i en positiv eller negativ trend, og om man således bør være investert i aksjer eller aksjefond, eller om man kanskje bør selge seg ut i en periode.

SignalListen er like nyttig for dem som handler i enkeltaksjer som for dem som handler mest i aksjefond. De som handler i enkeltaksjer kan følge kjøps- og salgssignalene fra SignalListen som presenteres for våre medlemmer hver uke innen mandag kl. 09:00. De som handler mest i aksjefond kan følge de ukentlige signalene som presenteres hver mandag innen kl. 09:00 på hovedindeksene i Norden, OSEBX (Norge), OMXS30 (Sverige), OMXC20 (Danmark), OMXH25 (Finland), og OMXN40 (Norden)

Nedenfor følger en del eksempler på kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen på ulike børsindekser og aksjer, og vi tar til slutt også med noen eksempler på kjøps- og salgssignaler fra vår SignalListen på noen råvarer og valuta:

SignalListen med kjøps- og salgssignaler på Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX):

OSEBX-SignalListen-030318SignalListen med kjøps- og salgssignaler på S&P-500 indeksen i USA:

SP500-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Nasdaq Composite indeksen i USA:

NasdaqComposite-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på DNB ASA (DNB):

DNB-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Marine Harvest Group (MHG):

MHG-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Telenor (TEL):

TEL-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Norsk Hydro (NHY):

NHY-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Golden Ocean Group (GOGL):

GOGL-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Frontline (FRO):

FRO-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på SeaDrill (SDRL):

SDRL-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Apple Inc. (AAPL):

Apple-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Microsoft Corp. (MSFT):

Microsoft-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på McDonalds (MCD):

McDonalds-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Boeing Co. (BA):

Boeing-030318-SignalListenSignalListen kjøps- og salgssignaler på Brent Spot:

BrentSpot-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på Gold Spot:

GoldPrice-030318-SignalListenSignalListen med kjøps- og salgssignaler på USD/EUR:

USD-EUR-030318-SignalListenViktig! Husk også å ha lest vår Disclaimer her…