Om

Velkommen til SignalListen.com!

Bjørn Inge Pettersen

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com) er en personlig blogg og uavhengig analysetjeneste av Bjørn Inge Pettersen, og hvor det leveres tekniske og kvantitative analyser av aksjer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Det leveres også tekniske analyser på indekser, valutaer og råvarer. Analysene baserer seg på tekniske og kvantitative analyser av børs og finansmarkedene.

Aksjeanalyser.com driver ikke med investeringsrådgivning, og har heller ikke konsesjon til å drive slik investeringsrådgivning. Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen gir derfor heller aldri personlige råd og anbefalinger til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av finansielle verdipapirer.

Analysene på Aksjeanalyser.com må KUN sees på som investeringsideer, og analysene bygger altså kun på tekniske og kvantitative analyser. Analysene baserer seg altså ikke på noen fundamentale analyser av de selskaper som analyseres.

Analysene er helt generelle og altså basert på tekniske og kvantitative analyser, og de er på ingen som helst måte tilpasset enkeltinvestorer, og ment som noen anbefaling til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av verdipapirer.

Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Bjørn Inge Pettersen, som står bak Aksjeanalyser.com, har 25 års erfaring med teknisk analyse, er utdannet økonom og har jobbet som teknisk analytiker, aksjemegler og forvalter i flere ulike meglerhus i Norge. Han har også drevet mye kurs og foredragsvirksomhet innen fagområdet teknisk analyse gjennom de siste 10 årene. Bjørn Inge Pettersen var også medgründer, analysesjef og forvalter i meglerhuset og forvaltningsselskapet TrendTech AS i perioden 2009-2012.

NB! Husk også å ha lest og forstått vår disclaimer her…