Medlemskap

Få 1-års VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og StockTrendSignals.com) for kun NOK 5.990,-!

Alt du trenger å gjøre for å bestille og få tilgang til absolutt ALT av analysetjenester fra Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com, og for kun NOK 5.990,-  for 1-års VIP medlemskap, er å sende inn bestillingsskjemaet nederst på siden her.

Du vil så motta en mail med nærmere informasjon som betalingsinformasjon mv., og så snart vi har registrert din betaling av VIP medlemsavgiften på NOK 5.990,- så vil du få tilsendt passord.

PS! Ordinære medlemmer i dag, og som oppgraderer til slik VIP medlemskap innen 15.02.2018 vil få forlenget sitt ordinære medlemskap slik at man har 1-års VIP medlemskap fra nå av da, og i 12 måneder fremover, og tilgang til ALT av våre svært omfattende analysetjenester på Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com i de neste 12 måneder for en oppgraderingspris til VIP av kun NOK 2.995,-. (Dette tilbudet gjelder KUN frem til 15.02.2018!).


Nyheter i fra 2018 hos Aksjeanalyser.com: omfattende nye VIP analysetjenester + StockTrendSignals.com (omfattende analysetjeneste for USA-børsene og aksjer på NYSE og NASDAQ samt viktige indekser som S&P-500 og Nasdaq Composite)

Aksjeanalyser.com har nå i fra 2018 utvidet betydelig våre analysetjenester, og som nå er blitt svært omfattende analysetjenester både mot Norge, og Norden, og nå også mot USA-børsene med våre nye analysetjenester på StockTrendSignals.com.

Vi gjør i denne sammenheng endringer rundt medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og vi vil nå i fra 02. februar 2018, tilby kun en type medlemskap, og det er VIP medlemskap hvor man får tilgang til absolutt ALT av analysetjenester vi leverer på både Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Så enten er man VIP eller så er man ikke VIP! Enkelt og greit.

Vi har valgt å legge oss på det vi mener er en svært rimelig pris for så omfattende VIP analysetjenester vi nå kan tilby våre VIP medlemmer her, og hvor man altså som VIP medlem får tilgang til absolutt ALT av analyser på Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com.

Vår rimelig pris for slikt VIP medlemskap er da på kun NOK 5.990,-/år!

Man får da som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com tilgang til alt av svært omfattende analysetjenester, og hvor det hver dag (Mandag – Fredag) vil være mange analyser av både aksjer i Norge, Norden og USA, samt mange analyser av både indekser, råvarer og valuta.

Følgende omfattende analysetjenester vil man som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og StockTrendSignals.com) få tilgang til hver dag (Mandag – Fredag) for kun NOK 5.990,-/år:

  • kl. 11.30 – OSLO BØRS I DAG (Tekniske analyser av OSEBX og tre utvalgte aksjer på Oslo Børs)
  • kl. 14.30 – NORDISKE BØRSENE I DAG (Tekniske analyser av de nordiske børsindeksene OMXS30, OMXC20, OMXH25 og tre utvalgte interessante nordiske aksjer)
  • kl. 17.30 – USA BØRSENE (Teknisk analyse av de viktige amerikanske børsindeksene og tre utvalgte amerikanske aksjer)
  • kl. 19.30 – INDEKSER, VALUTA OG RÅVARER (Teknisk analyse av viktige internasjonale indekser som DAX30, FTSE100 mv., oljepris, gullpris, USD/EUR, USD/NOK, USD/JPY, EUR/NOK mv)

I tillegg får man også som VIP medlem tilgang til følgende omfattende analysetjenester ukentlig på SignalListen.com og StockTrendSignals.com:

  • SignalListen.com (ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de nordiske børsindeksene og på de til sammen rundt 250 største og mest omsatte selskapene på de nordiske børsene (Norge, Sverige, Danmark og Finland).
  • StockTrendSignals.com (tilsvarende som SignalListen for Norden så for USA: ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de amerikanske børsindeksene og alle aksjene som inngår i hhv. DOW-30 indeksen, S&P-100 indeksen, og Nasdaq-100 indeksen. Se eksempel her..).

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Bestillingsskjema:

Ved å tegne 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com så støtter du også Rådet For Psykisk Helse med 200 kroner, og det svært viktige arbeidet som Rådet For Psykisk Helse og med sine 29 medlemsorganisasjoner jobber hardt og bredt og omfattende på mange plan og områder hver eneste dag for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for ALLE!

Dette gjøres ved at Aksjeanalyser.com kjøper et gavekort hos Rådet for psykisk helse på a 200 kr for hvert nytt medlemskap som tegnes hos Aksjeanalyser.com, og som så sendes ut til nye medlemmer kort tid etter kjøp av 1-års medlemskap. Aksjeanalyser.com støtter ellers Rådet for psykisk helse gjennom firmamedlemskap med 9.500 kr/år.

Les mer om dette og hvordan du ved å bli medlem hos Aksjeanalyser.com samtidig er med og støtter Rådet For Psykisk Helse med 200 kroner her…